تحقیق در مورد مديريت دانش

تحقیق در مورد مديريت دانش

تحقیق در مورد مديريت دانش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 44 صفحه

 

مقدمه:

مفهوم دانش :

دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر چند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهوي نيست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .

سردرگمي درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش – تفاوتها و مفاهيم آنها هزينه هاي زيادي را بر مبتکران طرحهاي فني تحميل کرده است و در عين حال نتايج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاهي ،شرکت ها تا پيش از سرمايه گذاري وسيع در زمينه سامانه اي خاص ،اصولا به درستي نمي دانند چه مي خواهند.

جان استوارت ميل اقتصاددان انگليسي معتقد است که بين افزايش توليد و علم رابطه وجود دارد. فرض وي اين بود که دانش مهم ترين عامل  ايجاد پويايي اجتماعي – اقتصادي و توسعه ثروت است.

هدف اوليه علم يا محقق ،روشن ساختن مسئله اي است که با آن مواجه شده است و هدف غايي او دست يابي به نظريه يا قانون علمي جهان شمول است.

علم در لغت به معني معرفت و دانش است و به هر نوع آگاهي انسان نسبت به پديده ها اطلاق مي شود. علم داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge  به معني دانستن در مقابل جهل است. اين واژه وقتي به کار مي رود که انسان نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي کند که از قبل اين آگاهي را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science) به معرفتي اطلاق مي شود که با روشهاي تجربي اثبات و تاييد شده باشد.

کارل پوپر ،فيلسوف علم ،استدلال کرد که علم از طريق ابطال پذيري داعيه هاي دانشي خود (که نظريه ها ،پيش بيني ها ،و حدس ها را در معرض آزمونهاي متوالي قرار مي دهد. )پيشرفت مي کند.

تعريف کاربردي دانش :

برخي محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و بيش القا کننده مفهوم آگاهي و دانش هستند، از واژه هاي ديگري نيزاستفاده مي کنند. مثلا به تشريح مفاهيمي نظير : عقل َ،بصيرت ،اراده ،عمل و نظاير آنها مي پردازند.

دانش:

اکثر مردم ،بطور شهودي فکر مي کنند که دانش ،وسيع تر ،عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است.مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ،تصوير کساني را ارائه مي دهند که در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ،عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " يا دانشور" را براي يادداشت ،کتاب راهنما " و يا پايگاه اطلاعاتي به کار نمي برند،حتي اگر اين موارد به وسيله افراد صاحب دانش تدوين شده باشند.

از آنجا که معرفت شناسان ،تمام عمر خود را صرف درک و فهم واقعيت "دانستن و دانشمندي " مي کنند،ما را از پرداختن به اين امر بي نياز مي سازند.

دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ريشه مي گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. اين تبديل ها از طيف واژه هاي زير –که در انگليسي همگي با حرف (C)شروع مي شوند- صورت مي پذيرند:

  • مقايسه Comparison  
  • عواقبConsequences        
  • ارتباطات Connections
  • گفت و گوConversation

دانش در عمل :

دليل ارزشمند دانستن دانش ،عملي تر بودن آن در مقايسه با داده و اطلاعات است. دانش را مي بايستي با اعمال و تصميم گيري هايي که به بار آورده است ارزشيابي کرد . مثلا دانش بهتر از داده و اطلاعات مي تواند تاثير چشمگيري بر کاهش هزينه ها و طراحي محصولات جديد داشته باشد. از دانش مي توان در تصميم گيري هاي موثر تر در مورد راهبرد ها ،رقبا ،مشتريان ،کانالهاي توزيع ،توليدات و چرخه هاي حيات خدمات استفاده کرد .

دانش داراي قابليت حرکت در مسير عکس خود است،يعني با از دست دادن ارزش ،به اطلاعات و سپس داده تبديل مي شود. يکي از دلايل اصلي اين اتفاق که آن را دانش زدايي مي ناميم ،حجيم شدن دانش است.

 

فهرست مطالب:

مفهوم دانش :

دانش در عمل :

     ويژگيهاي دانش

دانش آفريني

 کسب دانش

 اصول اوليه رمزگذاري دانش

اهميت دانش مديريت

ارتقاي دانش از طريق ابزارهاي فني

تکنولوژي اطلاعات

سيستم‌هاي حمايت از تصميمات استراتژيک

دانش کسب شده به وسيله عوامل هوشمند

تعريف مديريت

نظريه نقشهاي مديريتي

خلاقيت مديران

مديريت موفق و مؤثر

چگونه مي توان مديرموفق ومؤثري بود ؟

مديريت علمي

اصول عمده مديريت علمي

تعريف: مديريت دانش

  • آغاز به کار در زمينه مديريت دانش

شروع با فن آوري

آغاز با کيفيت/مهندسي مجدد/بهترين روشها

آغاز با يادگيري سازماني

آغاز با تصميم گيري

آغاز با حسابداري

راهبردهاي مديريت دانش

نقش ها و مهارت هاي مديريت دانش

طرح هاي عملي مديريت دانش

انواع طرحهاي مديريت دانش

عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش

کاميابي در طرح هاي مديريت دانش

 عوامل مؤثر در توفيق طرح دانش

فرهنگ دانش محور

 آگاهي عمومي در زمينه مديريت دانش

اهداف مديريت علمي

کارايي مديريت دانش

تصميمات استراتژيک

اندازه شرکت و مديريت دانش

وعده ها و چالشهاي بازارهاي دانش

پيامهاي بازار دانش

کارکنان دانش مدار

کارکنان مديريت دانش

مديران پروژه هاي دانش

تعريف هدفهاي مشخص پروژه

دسترسي به دانش و انتقال آن

محيط دانش

پيوند ارزشمند صنعت و اقتصاد

کاستي ها و آفات مديريت دانش

 

منابع و مأخذ:

مديريت دانش: مفاهيم، تجربه‌ها و پياده سازي,

باراندوست, ر. و ش. رحماني «بررسي رابطه تطبيقي مديريت کيفيت جامع و سازمان يادگيرنده.».

باقرينژاد, فرآيند کيفيت فراگير در رويارويي با عصر دانايي. پاکسرشت, مديريت دانش, انتشارات دانشکار.

پيروزفر, ش. مديريت دانايي چيست, pc world iran.

داونپورت and پروساک.. مديريت دانش, انتشارات دانشکار.

عدلي, ف. مديريت دانش، حرکت به فرا سوي دانش, انتشارات فراشناختي انديشه.

کاست, ک. «مديريت دانش از ديدگاه يک استراتژي تجاري.»

هاشم‌زاده, م. (۸۵). پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران-حوزه مديريت دانش,. ۲۰۰۶.

مديريت دانش -   j .k Peterson      

روند  تکامل مديريت -  بيت من واسنل  

مديريت علمي  -  Patricia ryaby backer    

سايت :                                                                                          www.aftab.ir