پاورپوینت نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدن

پاورپوینت نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدن

پاورپوینت نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در جهانی شدن

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 20 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

بنگاه های تجاری به عنوان نهاد اصلی و هسته ای، جای خود را به دانشگاه ها می دهند. از لحاظ شغلی و حرفه ای تغيير جهتی قطعی به سوی طبقات حرفه ای و فنی صورت خواهد گرفت.    مهارت و تفوق بر دانش تئوريک اهميت بيشتری نسبت به سامان دهی توليد مادی پيدا می کند و با رشد و گسترش چنين دانش و شناختی ،جامعه پسا- صنعتی قادر خواهد بود که نيازهای فنّاورانه خود را برآورده کند و رشد فنّاورانه خود را برنامه ريزی و آن را تحت کنترل خود درآورد. دانش آزادانه قابل دسترسی خواهد بود و برای گسترش و بسط آسايش همگان بکار گرفته خواهد شد.                                                   

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

پيشينه ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران و جهان

تعامل  دانشگاه و صنعت در جهاني شدن

مقايسه جوامع صنعتی و فرا صنعتی از ديدگاه بل

نحوه تعامل صنعت و دانشگاه در جهاني شدن

موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در جهاني شدن

نتيجه گيري