پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

پاورپوینت توحید و شرک

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 17 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

حق حکومت

 اصالتا از آن خداوند متعال است و حکومت دیگران باید با انتصاب و اجازه خاص یا عام او باشد.

قرآن کریم : تا می توانید از مخالفت خداوند متعال پرهیز کنید،؛ به سخن او گوش دهید؛  از فرمانش اطاعت کنید و انفاق کنید که برای شما بهتر است.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مراتب توحید

توحید در ذات (ذاتی)

توحید در صفات (صفاتی)

توحید در خالقیت

توحید در ربوبیت

توحید در تشریع و تقنین

توحید در اطاعت

توحید در حاکمیت

توحید در عبادت