پاورپوینت بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش

پاورپوینت بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش

پاورپوینت بهره برداري از آمار درنياز سنجي نيروي انساني وآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:47 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

1- الگوهاي اقتصادسنجي:

پيش بيني نيروي انساني برحسب فعاليتهاي عمده اقتصادي با استفاده از متغيرهايي نظير ارزش افزوده، سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات، تحولات ساختاري، توليد ناخالص داخلي، دستمزد واقعي، مواد خام صنعتي و سوخت يا تركيبي از آنها انجام ميشود.

2- الگوهاي داده – ستانده:

پيش بيني نيروي انساني و بردار شاغلان برحسب فعاليتهاي عمده اقتصادي با استفاده از جداول
 داده- ستانده در اهداف برنامه اي سالهاي مختلف يا در مقايسه با پروژه MPR
 (پروژه منطقه اي مديترانه اي) انجام مي شود.

3- الگوي شبيه ساز پويا:

پيش بيني نيروي انساني و ساختار اشتغال برحسب فعاليتهاي عمده اقتصادي با استفاده از شبيه سازي الگوي چندبخشي پويا در يك دوره زماني برحسب شغل و سطح تحصيلات انجام مي شود.

4- الگوهاي برون يابي:

بر اساس اهداف و شاخصهاي بخشي و برون يابي بر اساس روند سالهاي گذشته پيش بيني نيروي انساني در طول برنامه توسعه اي سالهاي هدف صورت مي پذيرد.

 

فهرست مطالب واسلایدها:

طرح نيازسنجي آموزشي

پيش بيني عرضه وتقاضاي نيروي انساني

ارتباط مشاغل مختلف با فعاليتهاي اقتصادي

سطوح نياز سنجي نيروي انساني وآموزشي

تحليل صنعت

دفتر ثبت صنعت

پيش بيني  تعداد بنگاه ها درهر صنعت در آینده

پيش بيني ميزان اشتغال يا استخدام كل درهر صنعت در آینده

تحليل بازار كار

پيش بيني نيروي انساني

روشهاي  پيش بيني نيروي انساني

پيمايش كارفرمايان

نسبت هاي بين كار و محصول

مقايسه هاي بين المللي

طرح ناحيه اي مديترانه

كاربرد داده هاي نيازهاي نيروي انساني
در ارزيابي برنامه هاي آموزشي مشاغل

تصویر جامع نیروی انسانی

طرح آماری

اهداف طرح

اقلام آماري