پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات مديريت(ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی)

پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات مديريت(ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی)

پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات مديريت(ويژه دانشجويان رشته مديريت بازرگانی)

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 277 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مفهوم ساختاري

سيستم هاي اطلاعاتي حاوي اجزايي هستند. در راس اين هرم انسان[1] قرار دارد كه مهمترين ركن آن است و اگر اين جزء عملكرد درستي نداشته باشد، هزينه ها و انرژي هاي صرف شده تلف خواهند شد. اطلاعات[2] در سطح بعدي قرار دارد كه توسط انسان پشتيباني مي شود. سطح سوم اين هرم را نرم افزار[3] تشكيل مي دهد كه در واقع توليدكننده اطلاعات است و لايه زيرين آن سخت افزار[4] قرار دارد كه در شبكه هاي كامپيوتري[5] جاي مي گيرد.

 فرايند تبديل

دروندادي كه به سيستم وارد مي شود، طبق فرايند سيستم، در جريان تغيير و تبديل قرار مي گيرد. در واقع، كاري در سيستم انجام مي شود و در نتيجه، در داده ها تغيير پديد مي آيد.

خواص سیستم های باز

1- کلیت و جامعیت وجودی   

2- سلسله مراتب

3- همبستگی بین اجزاء

4- تناسب بین اجزاء

5- گردش دایره وار

6- خاصیت تولید مثل

7- همپایانی

8- گرایش به فنا

9- گرایش به تکامل

10- گرایش به تعادل یا خود

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مفاهيم سيستم

تئوري اطلاعات

تئوری ارتباطات

سیستم های اطلاعات مدیریت

اجزاء و عناصر سیستم های اطلاعاتی

کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال

کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی